Centrul Cambridge Arges

REGULAMENT DE PARTICIPARE CONCURS DE DESEN “TOTUL VA FI BINE”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului de desen cu premii “Totul va fi bine”, denumit in continuare “Concurs”, este Cambridge Centre Pitesti, proiect al Asociatiei Repere, avand Cod Unic de Inregistrare 14616249, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”, reprezentata de doamna Isaila Nadia avand functia de Director- Executiv.
 
 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant/participant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
Prin participarea la concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acceptarea lui de catre Participanti, care se obliga sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, urmand a se face publica respectiva modificare cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/.
 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in judetul Arges, elevi ai claselor O-VIII. Inscrierea se poate face direct de catre Participant sau poate fi facuta de parintele, tutorele legal sau invatatorul copilului care va fi inscris in concurs.
La acest Concurs nu pot participa:
• Colaboratorii Cambridge Centre, indiferent de departamentul/directia din care fac parte;
• Angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Concursului.
• Persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Concursului.
 
4. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE
Concursul de desen cu premii “Totul va fi bine” se desfasoara in perioada 01.05.2020 - 15.05.2020 (inclusiv), prin intermediul paginii de facebook: https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/. Lucrarile se trimit in perioada 1.05.2020 – 07.05.2020 si vor fi postate pe pagina de facebook Cambridge Centre Pitesti in 08.05.2020, urmand ca in 15.05.2020 sa fie anuntati castigatorii. 
 
5. PREMIILE ACORDATE
Premiile acordate in cadrul concursului de desen “Totul va fi bine” vor fi:
5.1 Marele premiu: 3 module de 20 de ore de limba engleza (cate un modul pentru fiecare categorie: 0-II, III-IV, V-VIII);
5.2 9 pachete de carti in limba engleza (cate 3 pachete pentru fiecare categorie: 0-II; III-IV, V-VIII).
Fiecare copil va primi o diploma de participare in format fizic si virtual.
Castigatorii vor fi anuntati in 15.05.2020. 
 
6. MODALITATEA DE PARTICIPARE
In vederea inscrierii in concursul de desen cu premii “Totul va fi bine”, participantii trebuie sa dea like paginii noastre Cambridge Centre Pitesti si sa trimita in perioada 01.05.2020-07.05.2020, pe email pitesti@cambridgecentre.ro sau pe whatsapp la numarul 0742 398 060, o fotografie a desenului pe care doresc sa il inscrie in concurs si urmatoarele date:  nume si prenume participant, clasa si scoala, oras, telefon si adresa e-mail parinte. Prin aceasta inseamna ca este de acord cu termenii si conditiile Concursului. In cazul in care toate datele obligatorii au fost trimise corect, participantului i se trimite urmatorul mesaj: „Buna ziua! Felicitari pentru inscrierea in concurs! Va invitam pe Facebook pentru a strange cat mai multe like-uri https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/.
 
IMPORTANT: doar like-urile de la postarile de pe pagina noastra Cambridge Centre Pitesti vor fi luate in considerare. Mult succes! Centrul Cambridge". Acest mesaj constituie validarea inscrierii/inregistrarii.  
 
Ce trebuie sa faci: distribuie pe Facebook desenul incarcat de noi pe pagina https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/ si indeamna-ti prietenii sa intre pe link si sa voteze. Atentie: like-urile la postarea ta de pe Facebook nu se iau in considerare. 
Pentru a participa la Concurs, participantul va trebui sa indeplineasca (cumulativ) urmatoarele conditii:
• Sa trimita datele de inscriere/inregistrare potrivit mentiunilor de mai sus;
• Sa inscrie in concurs o plansa valida; 
• Sa inregistreze cat mai multe voturi valide.
Premiile vor fi castigate in ordinea descrescatoare a voturilor, respectiv desenul cu cele mai multe like-uri din fiecare categorie va castiga Marele Premiu, iar urmatoarele 3 desene din fiecare categorie vor castiga cele 3 pachete de carti in limba engleza. In concursul de desen cu premii “Totul va fi bine” pot fi inscrise doar desenele elevilor din clasele O-VIII. Prin lucrare valida se intelege lucrare care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
• Contine un desen realizat de un elev al claselor O-VIII;
• Desenul respecta tema “Totul va fi bine”; 
Fiecare plansa va fi aprobata de un reprezentat al Organizatorului. Procesul va fi efectuat inainte de urcarea lucrarii in Concurs si nu implica o actiune suplimentara din partea participantului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru date incomplete, eronate, false introduse de catre participanti.
 
7. ACORDAREA PREMIILOR SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR 
Premiul cel mare va fi acordat participantului care a adunat cele mai multe like-uri pe https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/ (like-urile la postarea prin care participantul distribuie pe pagina personala de Facebook nu sunt luate in considerare. Like-urile valabile trebuie acordate direct pe https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/ si sa fie like-uri valide si nu generate sau bulk – ceea ce duce direct la descalificare. Cele 3 premii secundare vor fi acordate urmatorilor 3 participanti care au adunat cele mai multe like-uri.
Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu.
Validarea castigatorilor: pentru a fi validat, un castigator trebuie sa raspunda telefonic atunci cand este contactat de Organizator pentru a fi anuntat de premiul castigat sau sa raspunda emailului de informare asupra premiului. Ulterior contactarii, pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa trimita: 
• copie CI a parintelui, tutorelui legal sau invatatorul copilului care a fost inscris in Concurs 
• copie a certificatului de nastere a copilului care a realizat desenul desemnat castigator. 
In situatia in care un participant care a fost desemnat drept castigator nu poate fi contactat telefonic sau prin email in 3 zile de la data anuntarii premiului sau nu poate demonstra corectitudinea datelor introduse in formularul de inscriere, va fi contactat urmatorul participant valid, in ordine descrescatoare a numarului de voturi primite si va fi desemnat castigatorul respectivului premiu. Anuntarea castigatorilor va avea loc pe data de 15.05.2020. Numele castigatorilor vor fi afisate pe pagina https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/. Castigatorii vor primi, de asemenea, un email prin care vor fi anuntati de premiul castigat: “Felicitari, ai castigat premiul (dupa caz) in cadrul concursului “Totul va fi bine” organizat pe https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/.
 
8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 
9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin inscrierea in concursul “Totul va fi bine”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrarii datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament oficial si legislatiei in vigoare. Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la concurs, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata concursului si utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii: nume si prenume parinte/tutore legal/invatatoare; adresa de email, nume si prenume copil (autorul desenului inscris in concurs). Prin participarea la concurs si transmiterea Datelor Personale, participantii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectarea, utilizarea, stocarea si transferul acestora) in scopul desfasurarii prezentului Concurs. Prin participarea la Concurs, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului si in scopul transmiterii catre participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct ale Cambridge Centre Pitesti. Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, precum: transmiterea de mesaje publicitare, de marketing; transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;  transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronica (e.g. email) a informatiilor privind servicii si produse; participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse; realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor. 
Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Concurs. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la concurs. Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata. La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Orice modificare a prezentului Regulament va fi anuntata pe https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/.
 
10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament si de a face publice respectivele modificari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/.
 
11. INCETAREA/INTRERUPEREA CONCURSULUI 
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului sau a Clientului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator/Client, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricand, in baza liberei decizii a Organizatorului/Clientului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie. 
 
12. LITIGII SI RECLAMATII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator/Client si participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. Eventualele contestatii se vor trimite la sediul Clientului, in termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii castigatorilor pe https://www.facebook.com/cambridgecentrepitesti/. Deciziile in vederea solutionarii contestatiilor vor fi adoptate de catre Organizator.

Gentiana Lovasz

TEL: 0742 398 060

E-MAIL: pitesti@cambridgecentre.ro

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii!

Prin completarea adresei de e-mail, numelui prenumelui si telefonului va exprimati acordul ca acestea sa fie incluse in baza de date a ASOCIATIA REPERE - FILIALA BACAU. Scopul stocarii adresei de email, numelui si prenumelui, telefonului este acela de a da curs solicitarii dumneavoastra.